Turbo Pascal - projekt zaliczeniowy
(Turbo Pascal)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Materiały do przedmiotu programowanie strukturalne - Turbo Pascal
Wersja zaliczeniowa
Politechnika Warszawska - studia podyplomowe
Narzêdzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
Przedmiot - Prowadzenie przedmiotu na odległość
Prowadzący - Prof. Bogdan Galwas
Copyright @ Józek Woźny

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście