Kurs ćwiczeniowy dla klasy 6 SP Chocianowice
(spch6)