Wiedza o społeczeństwie
(wos)

Wiedza o społeczeństwie - nowa podstawa programowa