Język niemiecki - J.S. i A.K.
(J.niem)


Wstępna wersja język niemiecki